Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

Από Administrator
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων

Από Administrator
Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022 Δελτία Τύπου

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Αθλητές Κ.Ε.Α.

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ, πραγματοποίησε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχομένων Αθλητών (Κ.Ε.Α.). 

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022 Δελτία Τύπου

Εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών

Η στενότερη και πιο ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και τις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων, ήταν ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργάνωσε και πραγματοποίησε ο Οργανισμός με απόλυτη επιτυχία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι