Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ο βασικός σκοπός του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-ντόπινγκ είναι η προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των αθλητών να αγωνίζονται επί ίσοις όροις, με γνώμονα την υγεία, τη δικαιοσύνη και το δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες.

Είναι αυτονόητο πως όλοι, αθλητές, προπονητές, συνοδοί, υποστηρικτικό προσωπικό, μοιράζονται το κοινό όραμα για προάσπιση της ακεραιότητας των σπορ.

Η προστασία των δικαιώματος των αθλητών να διαγωνίζονται χωρίς ντόπινγκ είναι ύψιστη προτεραιότητα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν ότι η προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών για καθαρούς αγώνες είναι προς το συμφέρον όλων, οι αθλητές έχουν:

-Ισότητα ευκαιριών. Ώστε να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο σε προπονήσεις και αγώνες, χωρίς τη συμμετοχή αθλητών που κάνουν χρήση ντόπινγκ.

-Δίκαια προγράμματα ελέγχων. Να υπόκεινται σε ελέγχους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τον Παγκόσμια Κώδικα Αντι-ντόπινγκ (WADC).

-Προστασία της υγείας. Οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αρνούνται τη συνταγογράφηση, την παροχή ή τη χορήγηση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου ιατρικής θεραπείας, εκτός των εγκεκριμένων εξαιρέσεων για θεραπευτική χρήση (TUE). Οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών δεν πρέπει να παρέχουν θεραπεία σε οποιονδήποτε αθλητή -εκτός του ισχύοντος προτύπου περίθαλψης- με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης ενός αθλητή. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την παροχή συμβουλών σε ιατρικά πρόσωπα ότι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους κανόνες αντιντόπινγκ.

-Δικαίωμα στη δικαιοσύνη. Οι αθλητές έχουν το δικαίωμα ακρόασης από μια αμερόληπτη επιτροπή, το δικαίωμα μιας έγκαιρης απόφασης καθώς και το δίκαιο και διαφανές της διαδικασίας.

-Δικαίωμα στην λογοδοσία. Όλες οι εθνικές και διεθνείς οργανώσεις αντι-ντόπινγκ έχουν ηθική δέσμευση να ακολουθούν τους κανόνες και φυσικά να είναι απαλλαγμένες από φαινόμενα διαφθοράς για τα οποία θα είναι υποχρεωμένες να λογοδοτούν.

-Πληροφοριοδότες και βοήθεια. Στους αθλητές πρέπει να παρέχεται ένας ανώνυμος, εμπιστευτικός και ανεξάρτητος μηχανισμός για αναφορά φαινομένων ντόπινγκ.

-Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Οι αθλητές δικαιούνται να λαμβάνουν εκπαίδευση και πληροφόρηση κατά του ντόπινγκ από εθνικούς και διεθνείς φορείς, σύμφωνα με τον κώδικα του WADA.

-Δικαίωμα στην προστασία δεδομένων. Ασφάλεια ως προς τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, δημοσίευση και εμπιστευτικότητα των δεδομένων των αθλητών που σχετίζονται με ντόπινγκ.

-Αποζημίωση. Κάθε αθλητής που διέπραξε παράβαση, επιστρέφει βραβείο, έπαθλο ή χρηματικό ποσό στον επόμενο, νόμιμο κάτοχό τους.

-Ανεξάρτητος διαμεσολαβητής. Να υπάρχει ανεξάρτητος διαμεσολαβητής από τον WADA, που θα προστατεύει και θα συμβουλεύει τους αθλητές για τα δικαιώματά τους σε όλα τα θέματα αντι-ντόπινγκ. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δωρεάν, εμπιστευτικές και ανεξάρτητες. Ο διαμεσολαβητής θα αναφέρεται στην επιτροπή αθλητών του WADA.

Παράλληλα, οι αθλητές, έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

  • Να έχουν γνώση και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντι-ντόπινγκ που ορίζει ο κώδικας.
  • Να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για συλλογή δειγμάτων.
  • Να αναλαμβάνουν την ευθύνη για ότι καταναλώνουν ή χρησιμοποιούν.
  • Να ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό που συνεργάζονται, πως έχει υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι οι θεραπείες που λαμβάνουν δεν παραβιάζουν τον κώδικα.
  • Να ενημερώσουν τον Εθνικό Οργανισμό και τη Διεθνή Ομοσπονδία τους, οποιαδήποτε απόφαση από μη υπογεγραμμένο εύρημα, που αθλητής υπέπεσε σε παράβαση και αφορά την τελευταία δεκαετία.
  • Να συνεργάζονται με τους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ προς διερεύνηση παραβάσεων των κανόνων.
  • Να αποκαλύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του προσωπικού υποστήριξής τους, όποτε αυτό ζητείται από τους Οργανισμούς.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι