Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

-Επιλογή. Ένας αθλητής μπορεί να επιλεγεί για έλεγχο ντόπινγκ οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

-Ειδοποίηση. Ένας Υπεύθυνος Ελέγχου Ντόπινγκ ή βοηθός ειδοποιεί τον αθλητή και του περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

-Αναφορά στο Σταθμό Ελέγχου. Ο αθλητής πρέπει να αναφέρει την παρουσία του στο Σταθμό Ελέγχου Ντόπινγκ για άμεσο έλεγχο. Καθυστέρηση μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση και μόνο σε ορισμένες

-Δειγματοληψία. Ο αθλητής εφοδιάζεται με σφραγισμένο εξοπλισμό δειγματοληψίας και παρέχει το δείγμα του, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Ελέγχου ή του βοηθού. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί και δείγμα αίματος. Απαιτείται ποσότητα ούρων, τουλάχιστον 90mL. Στη συνέχεια, το δείγμα διαχωρίζεται σε δύο φιαλίδια, Α και Β, τα οποία σφραγίζει ο αθλητής. Στη συνέχεια, ο ΥΕΝ μετρά το ειδικό βάρος του δείγματος, για να διασφαλίσει ότι δεν είναι πολύ αραιό για να αναλυθεί.

-Συμπλήρωση Πρωτοκόλλου Ελέγχου. Ο αθλητής έχει το δικαίωμα στο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ντόπινγκ, να γράψει και οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί απαραίτητο σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Ο αθλητής πρέπει να επιβεβαιώσει το ορθό των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αριθμού δείγματος. Ακολούθως παραλαμβάνει αντίγραφο του Πρωτοκόλλου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι